Monday, April 26, 2010

RANCANGAN KAWASAN KELANTAN DARUL NAIM

ANTARANYA :

1. DRAF RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN BACHOK - meliputi kawasan majlis daerah bachok
2. DRAF RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN PASIR MAS - meliputi kawasan majlis daerah pasir mas
3. DRAF RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN TUMPAT - meliputi kawasan majlis daerah tumpat dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan Darul Naim bagi luar kawasan PBPT


Kempat-empat Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan telah menyiapkan Draf Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas yang mengandungi cadangan-cadangan perancangan masa hadapan dan pemajuan bagi kawasan masing-masing.

Dengan ini orang ramai adalah dijemput untuk membuat pemeriksaan ke atas Draf Rancangan Tempatan bermula :

19 april 2010 - 24 mei 2010
( selama 5 minggu pada waktu pejabat )
Di tempat-tempat berikut :

1)DRAF RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN BACHOK

a)Pejabat Majlis Daerah Bachok
b)Pejabat Tanah dan Jajahan Bachok
c)Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan,Kota Darulnaim

2)DRAF RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN PASIR MAS

a)Pejabat Majlis Daerah Pasir Mas
b)Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas
c)Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan,Kota Darulnaim

3)DRAF RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN TUMPAT

a)Pejabat Majlis Daerah Tumpat
b)Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat
c)Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan,Kota Darulnaim

No comments:

Post a Comment