Monday, August 30, 2010

PROSES PENYEDIAAN RANCANGAN KAWASAN KHAS ( RKK JELAWAT 2007-2012)

Majlis Daerah Bachok dengan ini mengucapkan Setinggi-tinggi Penghargaan dan Terima Kasih Kepada :
  • Kerajaan Persekutuan
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan
  • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
  • Jabatan-jabatan Kerajaan
  • Agensi-agensi Swasta
  • SA Planning Services Dan Perunding-Perunding Sokongannya
Semua Yang Turut Terlibat Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Menyempurnakan Draf Rancangan Kawasan Khas Jelawat 2007-2012

( Kami warga dari Jelawat sentiasa menyokong cadangan,pelaksaan dan pengurusan projek-projek pembangunan yang akan dibuat di Kawasan Jelawat dengan menjadikannya sebagai suatu rialiti )