Sunday, April 25, 2010

HALATUJU PEMBANGUNAN BACHOK - KAWASAN JELAWATPEMBANGUNAN

Dalam tempoh ini, Jajahan Bachok kini mulai pesat membangun. Banyak projek-projek pembangunan telah dilaksanakan seperti pembinaan pejabat kerajaan, sekolah dan rumah kediaman persendirian. Di samping itu penglibatan sektor swasta juga turut menceriakan arus pembangunan. Jajahan Bachok melalui projek perumahan dan bangunan perniagaan samada melalui usahasama dengan Majlis Daerah Bachok dan persendirian.

Gunatanah Semasa Jajahan Bachok

Komposisi Gunatanah bagi jajahan bachok:

*15% gunatanah telah dimajukan untuk pembangunan.
*37.1% gunatanah berhalangan (tanaman padi, rezab hutan & badan air).
*47.9% gunatanah berpotensi untuk pembangunan masa hadapan (Tanah Pertanian, bekas lombong, tanah kosong/belukar).

* Kawasan tepu bina Bachok tertumpu di kawasan:
o Pusat Jajahan - Bandar Bachok.
o Pusat tumpuan - Pekan Jelawat.


Halatuju Pembangunan Jajahan Bachok Berpotensi sebagai :

*Pusat Kecemerlangan Modal Insan.
*Pusat Pengeluar Sumber Gas.
*Pusat Pelancongan Pesisir Pantai.
*Pusat Perkhidmatan.
*Pusat Latihan Dan Kemahiran.

Kekuatan Jajahan Bachok:

*Bachok kaya dengan sumber kawasan pantai yang mampu dibangunkan bagi industri pelancongan.
*Masih terdapat tanah yang berpotensi untuk dimajukan di masa hadapan yang melibatkan tanah pertanian dan tanah kosong.
*Projek pembangunan yang komited akan menjadi pemangkin kepada kewujudan perkhidmatan lain yang berkaitan.
*Laluan jalan pesisiran pantai akan membantu aksessibiliti kepada sumber jajahan.
*Hampir separuh jajahan Bachok termasuk dalam kawasan konurbasi kota bharu.


Program ECER bagi jajahan Bachok

*Pembuatan :Program IKS memproses makanan produk perikanan
*Pendidikan :Inisiatif Utama-kampus cawangan
:Pusat Kerjasama Industri-Akademia


*Rancangan Fizikal Zon Pesisiran Pantai Negara (RFZPPN)
Menterjemahkan dasar dan strategi RFN dalam bentuk pelan pengezonan gunatanah bagi kawasan zon persisiran pantai di Semenanjung Malaysia.

*Rancangan tempatan jajahan (RTJ) Bachok

Dokumen rasmi yang mentafsir dasar dan cadangan umum yang terkandung dalam RS kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal.

*Rancangan cawangan khas (RKK) jelawat
Rancangan pemajuan yang disediakan dalam masa yang singkat untuk tujuan pelaksanaan bagi mempercepatkan perancangan terperinci pekan Jelawat.


ANTARANYA :

*Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
*Hospital Daerah Bachok
*Kolej Kejururawatan
*Jajaran Jalan Pesisiran pantai
(Tok Bali –Bachok-kota Bharu-Pengkapalan Kubor )
oProjek laluan saluran gas (Kedah –Bachok)
oSekolah Kebangsaan Jelawat II

No comments:

Post a Comment